Camillo vom Bachgrund

            Jolyn vom Bausenberg
                   *14.07.2009   *12.05.2010

 

Wurftag:04.11.2012

6Rüden /3Hündinnen (10)

 
     

Kuno

Kurt

Konny

     

Kasper

Kimba

Keks

     
Kiara Kathy

Kira-Emma